Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2021

I sidste episode fortalte jeg, hvad jeg ved og har lært om vores "Tredje øje chakra- Ajna chakra", det sjette af vores syv chakraer.

Ajna chakra, repræsenterer det energicenter i vores krop, der har betydning for om vi er i stand til at udnytte vores potentiale og de evner vi allerede er i besiddelse af.

Ajna chakra bruges ofte som et fokuspunkt under yoga og meditation for at bringe koncentration og opmærksomhed.

I denne episode af Karma og kastanjer guider jeg dig igennem åndedrætsøvelsen Kapalbhati Pranayama, også kaldet "Ildåndedrættet" eller "Det lysende hoved".

Kapalbhati Pranayama er kendt for at være rensende for både krop og sind og for at være en god måde at skabe balance i dit Ajna chakra.

Du kan bruge åndedrætsøvelsen til at starte dagen på en god måde, da den bringer både energi og varme til kroppen.

Du kan også finde illustrationer af yogastillinger og mudras, der hjælper til at balancere dit "Tredje øje chakra" på Goneoyoga på Instagram og Goneoyoga på Facebook.

Du kan læse mere omkring mig på min hjemmeside Goneoyoga.