Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

I denne episode fortæller jeg, hvad jeg ved og har lært omkring vores "Halschakra - Vishuddha", det femte af vores syv chakraer.

Vishuddha, repræsenterer det energicenter i vores krop, der omhandler vores evne til at kommunikere og udtrykke os i overensstemmelse med det vi føler, mener og tænker.

Jeg kommer i...


Mar 7, 2021

I sidste episode fortalte jeg, hvad jeg ved og har lært om vores "Hjertechakra - Anahata", det fjerde af vores syv chakraer.

Anahata, siges at være styrende for vores arbejde med at balancere krop og sind og være i stand til at forbinde sig til følelserne kærlighed, tillid og tilgivelse.

Denne episode er en guidet...