Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

I denne episode fortæller jeg, hvad jeg ved og har lært omkring vores "Halschakra - Vishuddha", det femte af vores syv chakraer.

Vishuddha, repræsenterer det energicenter i vores krop, der omhandler vores evne til at kommunikere og udtrykke os i overensstemmelse med det vi føler, mener og tænker.

Jeg kommer i episoden med forskellige forslag til, hvordan du kan balancere dit Halshakra, blandt andet ved at guide dig gennem tre forskellige yogastillinger, som alle er gode til at skabe balance i dette chakra.

Du kan finde illustrationer af disse tre yogastillinger, på Goneoyoga på Instagram og Goneoyoga på Facebook.

Du kan læse mere omkring mig på min hjemmeside Goneoyoga.