Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 25, 2021

Denne episode er en vejrtrækningsøvelse, hvor du aktivt bevæger armene ud til siden og op over hovedet, samtidig med at du grounder dig selv ned gennem fødderne. Øvelsen er simpel og kan laves alle steder, på alle tidspunkter og så ofte du har lyst eller brug for det.

Det er en vejrtrækningsøvelse der på kort...


Jul 18, 2021

  • Hvad vil det sige at blive trigget af noget eller nogen?
  • Hvordan reagerer jeg, hvis noget trigger mig?
  • Kan jeg selv styre, hvad jeg bliver trigget af?
  • Kan jeg lave om på hvad der trigger mig?
  • Kan jeg selv være med til at bestemme, hvordan jeg reagerer næste gang noget trigger mig?
  • Hvad gør det ved mig?
  • Hvad gør...