Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2021

I sidste episode fortalte jeg, hvad jeg ved og har lært om vores "Kronechakra - Sahasrara", det sidste af vores syv chakraer.

Denne episode er en guidet meditation, der har til hensigt at forbinde os til, og balancere vores Kronechakra og de seks nedenstående chakras:

Det tredje øje chakra - Ajna

Halschakraet...