Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2021

I denne episode fortæller jeg, hvad jeg ved og har lært omkring vores "Tredje øje chakra - Ajna", det sjette af vores syv chakraer.

Ajna, repræsenterer det energicenter i vores krop, der har betydning for om vi er i stand til at udnytte vores potentiale og de evner vi allerede er i besiddelse af.

Man kan se dette...


Apr 10, 2021

I sidste episode fortalte jeg, hvad jeg ved og har lært om vores "Halschakra - Vishuddha", det femte af vores syv chakraer.

Vishuddha, repræsenterer det energicenter i vores krop, der omhandler vores evne til at kommunikere og udtrykke os i overensstemmelse med det vi føler, mener og tænker.

I episoden guider jeg...