Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2021

I sidste episode fortalte jeg, hvad jeg ved og har lært om vores "Kronechakra - Sahasrara", det sidste af vores syv chakraer.

Denne episode er en guidet meditation, der har til hensigt at forbinde os til, og balancere vores Kronechakra og de seks nedenstående chakras:

Det tredje øje chakra - Ajna

Halschakraet - Vishuddha

Hjertechakraet - Anahata

Solar plexus chakraet - Manipura 

Sakralchakraet - Svadhisthana

Rodchakra - Muladhara.

Du kan finde illustrationer af yogastillinger, der hjælper til at balancere de forskellige chakras på Goneoyoga på Instagram og Goneoyoga på Facebook.

Du kan læse mere omkring mig på min hjemmeside Goneoyoga.