Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2021

I denne episode fortæller jeg, hvad jeg ved og har lært omkring "Sakralchakraet - Svadhisthana", det andet af vores syv chakraer.

Svadhisthana, repræsenterer vores livslyst, og vores evne til at tage del i livets glæder.

Dette chakra handler om vores forhold til vores nære relationer, vores seksualitet, og vores velbefindende. Det hjælper os med at regulere vores evne til at give og modtage kærlighed.

Jeg kommer i episoden med forskellige forslag til, hvordan du kan balancere dit Sakralchakra, blandt andet ved at guide dig gennem tre forskellige yogastillinger, som alle siges at være gode til at skabe balance i Sakralchakraet.

Du kan finde illustrationer af disse tre yogastillinger, på Goneoyoga på Instagram og Goneoyoga på Facebook.

Du kan læse mere omkring mig på min hjemmeside Goneoyoga.