Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2021

I denne episode fortæller jeg, hvad jeg ved og har lært omkring vores "Tredje øje chakra - Ajna", det sjette af vores syv chakraer.

Ajna, repræsenterer det energicenter i vores krop, der har betydning for om vi er i stand til at udnytte vores potentiale og de evner vi allerede er i besiddelse af.

Man kan se dette chakra som en slags sjette sans eller som et chakra der, når det er i balance, hjælper dig til at følge din mavefornemmelse og lytte til din intuition.

Jeg kommer i episoden med forskellige forslag til, hvordan du kan balancere dit Tredje øje chakra, blandt andet ved at guide dig gennem tre forskellige yogastillinger, som alle er gode til at skabe balance i dette chakra.

Du kan finde illustrationer af disse tre yogastillinger, på Goneoyoga på Instagram og Goneoyoga på Facebook.

Du kan læse mere omkring mig på min hjemmeside Goneoyoga.